Każdy samochód ma swój własny numer identyfikacyjny . Na świecie i w Polsce (nr VIN nie wymaga się dla pojazdu samochodowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1.01.1995 ) podstawą do identyfikacji pojazdów samochodowych jest nr VIN (inaczej nr nadwozia, podwozia).

Zgodnie z systemem VIN numer identyfikacyjny pojazdu składa się zawsze z 17 znaków, stanowiących kombinację liter i cyfr . Kolejne pola oznaczają:


trzy pierwsze
– międzynarodowy kod producenta ( rejon geograficzny, kraj, producent),

kolejne sześć – konstrukcję samochodu, rodzaj nadwozia, rodzaj i odmianę silnika , układ przeniesienia napędu,

osiem ostatnich – człon identyfikujący dany egzemplarz samochodu. W członie tym ( pole 10-17) znaczenie odpowiednich pól określa indywidualnie producent pojazdu. Człon ten powinien zawierać numer fabryczny pojazdu. W części tej pierwsze cztery znaki są literowo-cyfrowe, a pozostałe cztery muszą być cyfrowe. Przyjęte tu zostały następujące zasady oznaczeń:

dziesiąte pole – kodowe oznaczenie roku produkcji,

jedenaste pole – najczęściej oznaczenie zakładu montującego pojazd: wyjątek stanowi Ford , w którym pole to oznacza rok produkcji,

pola od dwunastego do siedemnastego – nr fabryczny pojazdu,

Kod VIN powinien być umieszczony trwale na podwoziu lub nadwoziu po prawej stronie pojazdu w widocznym miejscu.
Identyfikacja pojazdu jest jedną z pierwszych czynności wykonywanych podczas badań diagnostycznych pojazdów i stanowi ich ważną część.

Numer VIN jest nieczytelny z powodu korozji lub kolizji.

Numer VIN potrzebny jest do zarejestrowania samochodu. Fakt zniszczenia pola numerowego musi być potwierdzony i udokumentowany przez stację kontroli pojazdów. Na tej podstawie wydział komunikacji powinien wydać decyzję o ponownym nabiciu numerów rejestracyjnych. Należy udać się do wskazanej przez urząd stacji kontroli pojazdów i dokonać nabicia numeru oraz umieścić tabliczkę znamionową.

Usługa ta kosztuje zgodnie z cennikiem urzędowym 49 zł za nabicie numerów i 39 zł tabliczka.

Kodowe oznaczenie roku produkcji pojazdu w systemie VIN:

Rok Oznaczenie Kodowe

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Call Now ButtonZADZWOŃ