Samochodowe płyny eksploatacyjne a zatrucie środowiska

W obecnie produkowanych samochodach jest ok. 20 L  różnego rodzaju płynów eksploatacyjnych , np.:

  • płyn chłodzący
  • płyn hamulcowy
  • płyn do mycia szyb
  • olej silnikowy
  • olej przekładniowy
  • olej do ukł. wspomagania
  • czynnik z ukł. klimatyzacji
  • kwas akumulatorowy
  • ponadto paliwo (etylina lub olej napędowy).

Największym zagrożeniem dla środowiska są oleje (szczególnie olej silnikowy). Wszystkie w/w materiały eksploatacyjne zawierają wiele szkodliwych dla środowiska związków chemicznych , dlatego też ich wymianę powinniśmy polecić profesjonalnym stacją obsługi samochodów , ponieważ tylko takie firmy gwarantują utylizację szkodliwych płynów zgodnie z aktualnymi przepisami. Grupa Polmozbyt ma zawarte stosowne umowy z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami .