Punkty karne za wykroczenia drogowe.

1 punkt

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 6-10 km/h
 • niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych powyżej znaków i sygnałów drogowych
 • naruszenie zakazu zatrzymywania się lub postoju
 • kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu

2 punkty

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-20 km/h
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
 • niewłączenie świateł podczas jazdy we mgle i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • niewłączenie świateł podczas jazdy w dzień od 1 października do ostatniego dnia lutego
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu
 • niewłączenie świateł przez motocyklistę
 • nadużywanie świateł przeciwmgłowych (przednich lub tylnych)
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście, na wiadukcie
 • niezastosowanie się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach lub wadze

3 punkty

 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • pozostawienie pojazdu na drodze bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • umieszczenie w/lub na samochodzie urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających – niebieskie lub czerwone sygnały świetlne albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
 • wyposażenie pojazdu w antyradar albo przewożenie go w stanie gotowym do natychmiastowego użycia
 • lekceważenie znaków „zakaz wjazdu” dla poszczególnych typów pojazdów, np. motocykle, ciągniki, samochody ciężarowe

4 punkty

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania
 • niezastosowanie się do znaku „pierwszeństwa dla nadjeżdżających z przeciwka”
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/h
 • niezastosowanie się do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu

5 punktów

 • niezastosowanie się do znaków „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz skrętu w lewo”, „zakaz skrętu w prawo”, „nakaz jazdy”, „strzałka kierunkowa” oraz przejechanie podwójnej linii ciągłej
 • nieustąpienie pierwszeństwa w trakcie cofania
 • nieustąpienie podczas zmiany pasa ruchu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (w razie przecinania się kierunków jazdy) w miejscach, które nie są skrzyżowaniami, np. na placu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
 • naruszenie zakazu zawracania
 • spowodowanie niebezpiecznej sytuacji wynikającej z nieupewnienia się, czy można bezpiecznie wyprzedzać
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • nieprzestrzeganie znaków „zakazu wyprzedzania”

6 punktów

 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodzi o tzw. kolizje drogowe)
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, np. przejazd na czerwonym świetle
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub jego kontroli
 • niezastosowanie się do znaku „zakaz wjazdu”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami pierwszeństwa przejazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym lub rowerzystom
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h

8 punktów

 • wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu – przechodzącemu przez jezdnię
 • niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącą przez jezdnię osobą niepełnosprawną lub niewidomą
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do kontroli
 • przekroczenie prędkości o 41-50 km/h

9 punktów

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

10 punktów

 • spowodowanie zagrożenia życia ludzi i ich mienia lub spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczestników ruchu lub mienia (wypadek dwóch i więcej pojazdów)
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by przepuścić pieszych kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) lub środka podobnie działającego
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h

Kierowca traci prawo jazdy, jeżeli w pierwszym roku jego posiadania przekroczył 20 punktów.

Kierowca, który przekroczy 24 punkty, zostanie skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.

Call Now ButtonZADZWOŃ