Zaznacz stronę

Układ Klimatyzacji

Samochodowe instalacje klimatyzacyjne powinny być profesjonalnie diagnozowane i serwisowane co najmniej raz do roku, bez względu na ocenę ich działania przez użytkownika.

Przy dobrze działających układach klimatyzacji będących w idealnym stanie (również fabrycznie nowych), przedostają się do ich wnętrza niewielkie ilości pary wodnej absorbowane przez higroskopijny czynnik roboczy. Działanie klimatyzacji w takich okolicznościach  ulega pogorszeniu, ponieważ  przekroczony zostaje dopuszczalny poziom stężenia wody w czynniku roboczym (R134a).

Należy wówczas dokonać regeneracji czynnika roboczego tj, jego osuszenia i uzupełnienia stanu.  Dodatkowo przy obsłudze klimatyzacji niezbędna jest również okresowa wymiana filtra przeciwpyłowego (powietrza ), oleju smarującego sprężarkę klimatyzatora oraz dezynfekcja całego układu obiegu powietrza gdzie osadzają się bakterie i grzyby.